Glidestykke

Den bevegelige delen på en halvautomatisk eller helautomatisk pistol. Fyller funksjonen som sluttstykkebærer i mekanismen.

Glidestykke (noen ganger kalt sleide) er den øverste bevegelige delen på de aller fleste halvautomatiske eller helautomatiske pistoler. Glidestykket fyller funksjonen som sluttstykke i mekanismen.

Walther P99 med glidestykket adskilt (øverst)

FunksjonRediger

Glidestykke har som funksjon å mate patroner inn i kammeret på pistolen, og fjerne brukte tomhylser etter avfyring. Når glidestykket trekkes tilbake vil en utdrager i glidestykket trekke ut tomhylsen, som vil treffe en utstøter (avhengig av konstruksjon) som igjen gjør at hylsen skyves ut. Når glidestykket føres frem vil den ta med seg en patron fra våpenmagasinet og føre den opp materampen og inn i patronkammeret i løpet.

Glidestykket kan veksles manuelt, men under halvautomatisk skyting er det rekylen eller kruttgassene (avhengig av konstruksjon) som driver glidestykket tilbake, og en rekylfjær sørger for at glidestykket returnerer.

OppbygningRediger

Normalt ligger også tennstempelet, pipen og rekylfjæren inni glidestykket på grovere moderne halvautomatiske pistoler, sammen med utdrager og utstøter. Siktene er som regel montert oppå glidestykket. På pistoler med masseretardert sluttstykke er normalt løpet fast i rammen, og kun baksiktet er på glidestykket.