Sleide

repeterende lineære bevegelser opp-og-ned eller frem-og-tilbake

Sleide er en maskindel med en frem og tilbakebevegelse i et spor eller slisse eller over en kam. Sleider finnes i en lang rekke utforminger og anvendelser som for eksempel i dampstyringen i en dampmaskin, flytting av skjøtepunkt på en seilbåt. I opp og nedbevegelsen på en symaskin.

Dampmaskin med dobbeltvirkende sylinder for stasjonært bruk. Dette var en vanlig maskin på midten av 1800-tallet. Legg merke til sleiden som styrer damptilførselen inn (lyserød) og ut (lyseblå) på hver side av sylinderen. Legg også merke til regulatoren med de to kulene over sylindere som skal sørge for jevnt turtall.

Andre betydninger rediger

Ordet sleide brukes også om glidestykker, den øverste bevegelige delen på de fleste halvautomatiske eller helautomatiske pistoler. Glidestykket fyller funksjonen som sluttstykket i mekanismen.

Se også rediger

Autoritetsdata