Åpne hovedmenyen

United Nations Relief and Rehabilitation Administration

Joseph Schleifstein, en fire år gammel gutt som overlevde konsentrasjonsleiren Buchenwald sitter på stigbrettet på en av UNRRAs lastebiler, kort etter frigjøringen i april 1945

United Nations Relief and Rehabilitation Administration forkortet UNRRA var FNs hjelpe- og gjenoppbyggingsorganisasjon etter andre verdenskrig. Den ble grunnlagt i 1943 med det formål å hjelpe områder som ble befridd fra aksemaktene. UNRRA hjalp i den forbindelse omkring 8 millioner flyktninger.

Organisasjonen innstilte sine oppgaver i Europa i 1947 og i Asia i 1949, hvorpå den ble nedlagt. Dens oppgaver ble deretter overført til flere forskjellige FN-organer, blant annet IRO, den internasjonale flyktningorganisasjon, som igjen ble nedlagt til fordel for UNHCR.

Eksterne lenkerRediger