Undersøkelseskommisjonen av 1945

Undersøkelseskommisjonen av 1945 var en granskningskommisjon nedsatt av Stortinget i 1945 for å granske sivile og militære myndigheters handlinger i 1940. Ifølge mandatet skulle kommisjonen «undersøke Stortingets, Regjeringens, Høyesteretts, Administrasjonsrådets og sivile og militære myndigheters forhold før og etter 9.4.1940». Kommisjonen ble ledet av høyesterettsadvokat Gustav Heiberg, andre medlemmer var Arnold Holmboe, professor Ole Hallesby, jurist (senere høyesterettsdommer) Ernst Fredrik Eckhoff, Nils N. Thune (jurist, fylkesmann) og historikerne professor Arne Bergsgård, professor Sverre Steen og Helge Sivertsen.

Fem innstillinger med totalt ni bilag ble offentliggjort høsten 1946. Kommisjonen kritiserte regjeringen, spesielt utenriksminister Halvdan Koht, presidentskapet og stortingsrepresentantene. Administrasjonsrådet ble godtatt, mens Høyesteretts opptreden fikk full anerkjennelse. Kommisjonens rapporter danner basis for forståelsen av hva som skjedde på norsk side ved den tyske invasjonen i 1940.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger