Uffe Thrugotsen

Lund domkirke

Uffe Thrugotsen (død 15. eller 16. desember 1252) var erkebiskop i Lund erkebispedømme i perioden 1228–1252.

Da han i 1228 ble valgt til erkebiskop, var han trolig kannik i Lund.[1] Han var mere nidkjær i sine kirkelige krav enn forgjengerne Peder Saxesen og Anders Sunesen, og han forsøkte – støttet av en pavelig legat – å gjennomtvinge kravet om sølibat for prester. De skånske prestene gjorde motstand, men måtte omsider innordne seg etter reglene.

Konflikt mellom konge og kirkeRediger

Valdemar Seier lot Thrugotsen krone den valgte etterfølger Erik Plogpenning. Det lyktes erkebiskopen å få levert tilbake den største del av Bornholm og annet gods, som tidligere var blitt tatt fra Lund erkebispedømme. Da kong Valdemar gjenerobret Estland, måtte Thrugotsen dog finne seg i, at kongen utnevnte en egen biskop i Tallinn. Det var ellers konstant strid mellom kongen og erkebiskopen omkring de kirkelige embeter. Stridighetene fortsatte under kong Erik, og han medvirket sogar i skåningenes opprør over den i 1249 innførte plogskatten.[2] I 1250 kronet han kong Abel, men konflikten mellom konge og kirke fortsatte også her.

Thrugotsen styrket Lund domkirke ved hjelp av store donasjoner. Han medvirket også til å grunnlegge fransiskanerklostre i Roskilde og Lund, samt til et sortebrødrekloster i Åhus. Han ble etterfulgt av Jakob Erlandsen.

ReferanserRediger