Tvangssalg

Tvangssalg er salg av et panteobjekt (for eksempel en eiendom) etter krav fra en eller flere kreditorer som har pant i panteobjektet. Pant kan etableres ved frivillig pantsettelse, ved utleggspant eller med hjemmel i lov (legalpant).

Det kan normalt stiftes pant også i en ideell andel av panteobjektet hvis objektet eies av flere i sameie, for eksempel ved utleggspant i en ideell andel av en eiendom hvis en av eierne/hjemmelshaver gjeldsforfølges av en kreditor. Tvangssalg kan også begjæres av en sameier, eksempelvis i bolig dersom sameiet ønskes oppløst og annen sameier nekter å oppløse sameiet.

Tvangssalg begjæres av pantekreditor når skyldneren har misligholdt gjelden. Det kan også begjæres tvangssalg av en ideell andel. Selv om pantegjeld er misligholdt, er det ikke sikkert at tvangssalget kan gjennomføres ettersom foranstående pengeheftelser må inndekkes av salgssummen. Eksempelvis vil 2. prioritets pantekreditor ikke kunne gjennomføre tvangssalget hvis ikke 1. prioritets panthaver får full dekning av sitt pantekrav.

Begjæring om tvangssalg sendes til rett namsmyndighet.

De som kjøper på tvangssalg låser sitt bud for en tid, og kan gå glipp av andre muligheter. Det kan også være en del utfordringer i forhold til utflytting. De som selger kan regne med en lavere pris da det er en del ulemper for kjøper, og de kan få en medhjelper som ikke er like flink til å selge som en eiendomsmegler er. Det er også mulig å stoppe tvangssalg ved oppgjør eller forhandlinger.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Tvangssalg | Info om prosessen for kjøper og selger (90% kan stoppes)». GjeldsMegler1 av Eiendomsfinans AS. Besøkt 8. mars 2021. 

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger