Gjeldsrådgivning

(Omdirigert fra «Offentlig gjeldsrådgiver»)

Gjeldsrådgivning betegner en form for rådgivning overfor privatpersoner med stor gjeld. Etter gjeldsordningslovens § 1-5 skal alle norske kommuner kunne tilby gjeldsrådgivning til innbyggere med gjeldsproblemer. Slik gjeldsforhandling og gjeldsordning er gratis. Den som har opparbeidet så stor gjeld, har krav på all nødvendig hjelp fra det offentlige for å komme frem til en gjeldsordning. Vedkommende bør først kontakte sin hjemkommune og legge saken frem for den kommunale gjeldsrådgiveren. Det er også mulig å henvende seg direkte til namsmannen.

Rådgivningen skjer ved at skyldner legger frem sine problemer slik at rådgiveren kan foreta en nærmere vurdering av situasjonen og komme med forslag til løsninger.

Gjeldsrådgivningen kan bidra til å løse problemene helt eller delvis eller rådgivningen må gå over i en ny fase, for eksempel ved utenrettslige gjeldsforhandlinger eller ved at forhandlingene videreføres gjennom offentlig gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven av 1992 eller konkursloven av 1984.

Også privatpersoner og næringsdrivende tilbyr gjeldsrådgivning.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger

Veiledning for den som kan ha behov for gjeldsordning.