Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av en matrikkelenhet. Normalt skal den som er anført som hjemmelhaver, være identifisert med fødselsdato eller organisasjonsnummer. Utenlandske foretak trenger ikke organisasjonsnummer og kan identifisere seg med for eksempel utenlandsk firmaattest eller bekreftelse fra notarius publicus i hjemlandet. En hjemmelshaver kan være både en grunneier, en fester eller en seksjonseier.

En hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis å være den samme som den reelle eieren av matrikkelenheten. Det kan være at hjemmelshaveren er død, og at det ikke er foretatt skifte, eller det kan ha funnet sted en overdragelse som ikke er tinglyst. I slike tilfeller må det formelle i forbindelsen med eierskiftet (for eksempel en skifteattest) ordnes, før en ny hjemmelsovergang kan tinglyses.

Det er ikke noe krav i Norge om at eiendomsoverdragelser skal tinglyses, men det er nødvendig for å få rettsvern. Banker vil for eksempel normalt bare inngå låneavtaler med hjemmelshaver dersom de skal ha pant i eiendommen.

Eksterne lenker rediger