Grunnbok er et realregister over tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom. Det er et grunnboksblad for hver enhet i matrikkelen. Betegnelsen grunnboksblad stammer fra den tid grunnboken ble ført manuelt, og da det faktisk var et blad for hvert matrikkelnummer. Grunnboken inneholder bare en ekstrakt av opplysningene som fremkommer i det tinglyste dokumentet. Selve dokumentet blir ført i panteboken.

Grunnboksutskrift, eksempel

Opplysningene i grunnboken er inndelt i fire avsnitt:

  • Grunndata – Opplysninger om opprettelse av matrikkelenheten.
  • Hjemmelsopplysninger – Hvem som har grunnbokshjemmel til matrikkelenheten.
  • Pengeheftelser – Opplysninger om pant i matrikkelenheten.
  • Servitutter mv. – Opplysninger om tinglyste servitutter i eiendommen.
Grunnboksblad - Gammel versjon

Grunnboken ble før i tiden ført ved de enkelte sorenskriverkontorene i landet. Siden juni 2007 har all tinglysing vedrørende fast eiendom foregått hos Statens kartverkHønefoss, mens tinglysing vedrørende borettslagsandeler har foregått hos Statens kartverk i Ullensvang. Utskrift av grunnboken kan bestilles fra tinglysingsmyndigheten, og ved salg av eiendom gjennom eiendomsmegler skal det alltid foreligge en slik utskrift for den eiendom som er for salg.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger