Grunnboken er et realregister over tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom og borettslagsandeler. Det er et grunnboksblad for hver enhet i matrikkelen og for hver andel i borettslag. Betegnelsen grunnboksblad stammer fra den tid grunnboken ble ført manuelt, og da det faktisk var et blad for hvert matrikkelnummer. Grunnboken inneholder bare en ekstrakt av opplysningene som fremkommer i det tinglyste dokumentet. Selve dokumentet blir ført i panteboken.

Grunnboksutskrift, eksempel

Opplysningene i grunnboken er inndelt i tre avsnitt:

  • Hjemmelsopplysninger – Hvem som har grunnbokshjemmel til matrikkelenheten/borettslagsandelen.
  • Heftelser – Opplysninger om heftelser i matrikkelenheten/borettslagsandelen, blant annet pant, leieavtaler, festeavtaler og servitutter.
  • Grunndata/Opplysninger fra borettslaget – Opplysninger om opprettelse av matrikkelenheten/borettslagsandelen, og eventuelle oppdelinger.
Grunnboksblad - Gammel versjon

Grunnboken ble før i tiden ført ved de enkelte sorenskriverkontorene i landet. Siden juni 2007 har all tinglysing vedrørende fast eiendom foregått hos Statens kartverkHønefoss, mens tinglysing vedrørende borettslagsandeler har foregått hos Statens kartverk i Ullensvang. Utskrift av grunnboken kan bestilles fra tinglysingsmyndigheten, og ved salg av eiendom gjennom eiendomsmegler skal det alltid foreligge en slik utskrift for den eiendom som er for salg. Det er også mulig å se utskrifter via tjenesten Se eiendom

Se også rediger

Eksterne lenker rediger