Tvangssalg

(Omdirigert fra «Tvangsauksjon»)

Tvangssalg er salg av et panteobjekt (for eksempel en eiendom) etter krav fra en eller flere kreditorer som har pant i panteobjektet. Pant kan etableres ved frivillig pantsettelse, ved utleggspant eller med hjemmel i lov (legalpant). Hensikten med tvangssalg er å inndrive gjelden som skyldes til kreditor[1].

Det kan normalt stiftes pant også i en ideell andel av panteobjektet hvis objektet eies av flere i sameie, for eksempel ved utleggspant i en ideell andel av en eiendom hvis en av eierne/hjemmelshaver gjeldsforfølges av en kreditor. Tvangssalg kan også begjæres av en sameier, eksempelvis i bolig dersom sameiet ønskes oppløst og annen sameier nekter å oppløse sameiet.

Tvangssalg begjæres av pantekreditor når skyldneren har misligholdt gjelden. Det kan også begjæres tvangssalg av en ideell andel. Selv om pantegjeld er misligholdt, er det ikke sikkert at tvangssalget kan gjennomføres ettersom foranstående pengeheftelser må inndekkes av salgssummen. Eksempelvis vil 2. prioritets pantekreditor ikke kunne gjennomføre tvangssalget hvis ikke 1. prioritets panthaver får full dekning av sitt pantekrav.

Begjæring om tvangssalg sendes til rett namsmyndighet.

De som kjøper på tvangssalg låser sitt bud for en tid, og kan gå glipp av andre muligheter.

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-26, - er kun bud som er bindende i minst 6 uker, - gyldige.[2]

Det kan også være en del utfordringer i forhold til utflytting. De som selger kan regne med en lavere pris da det er en del ulemper for kjøper, og de kan få en medhjelper som ikke er like flink til å selge som en eiendomsmegler er. Det er også mulig å stoppe tvangssalg ved oppgjør eller forhandlinger.[3] For eksempel kan man refinansiere gjeld man har til et nytt lån. Slik gjør man opp eksisterende krav, noe som stopper tvangssalget.

Referanser

rediger
  1. ^ Tvangssalg av bolig. «Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?». Besøkt 26.11.2021. 
  2. ^ «Tvangssalg, en oversikt for kjøper og selger». Gjeldsmegler1, - av Eiendomsfinans AS. Besøkt 28.06.2022. «I følge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-26 er kun bud som er bindende for byderen i minst 6 uker gyldige.» 
  3. ^ «Tvangssalg | Info om prosessen for kjøper og selger». GjeldsMegler1 av Eiendomsfinans AS. Besøkt 23. november 2021. 

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger