Tromsøsundet (valgkrets)

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Tromsøsundet var 3. valgkrets i Tromsø amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1915. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Tromsøsundet valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Tromsøsundet bestod av herredene Tromsøsundet, Sørfjorden, Lyngen, Karlsø, Helgø, Skjervø, Nordreisen og Kvænangen med rundt 22 000 innbyggere og 9 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2]

ValgresultatRediger

Valgår Socialistene Venstre
Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[3] 1 532 76,0% 289
121
20,3%
1909[4] 1 484 62,4% 687
189
36,8%
1912[5] 2 013 67,8% 851
91
31,7%
1915[6] 2 589 72,7% 962 27,0%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Sogneprest Alfred Eriksen, Karlsøy Socialistene Gårdbruker Ole Martin Gausdal, Nordreisa
1910–1912 Sogneprest Alfred Eriksen, Karlsøy Socialistene Herredskasserer Ole Martin Gausdal, Tromsøysund
1913–1915 Redaktør Ole Martin Gausdal, Tromsøysund Socialistene Lærer Martin Simonsen, Karlsøy
1916–1918 Redaktør Ole Martin Gausdal, Tromsøysund Socialistene Lærer og gårdbruker Martin Simonsen, Karlsøy

ReferanserRediger