Trollfeltet under den kalde krigen

Trollfeltet under den kalde krigen handler om en rekke begivenheter der USAs president Ronald Reagan hadde til hensikt å bruke norsk gass som et økonomisk pressmiddel mot Sovjetunionen under den kalde krigen. På grunn av Trollfeltets størrelse på 750 km² kunne feltet erstatte sovjetisk gass på det europeiske markedet.

Trollfeltet i det nasjonale sikkerhetsrådetRediger

 
Dokumentet Ronald Reagan signerte etter at det nasjonale sikkerhetsrådet hadde behandlet norske petroleumsforekomster i 1982.

I 1982 signerte president Ronald Reagan et nasjonalt sikkerhetsrådsdirektiv om vesteuropeiske lands kjøp av gass fra Sovjetunionen utover de avtalene som allerede forelå. Det het fra direktivet at USAs allierte skulle delta i utviklingen av vestlig energikilder, fortrinnsvis norske gassforekomster.

På 1980-tallet importerte Vest-Europa store mengder naturgass fra Sibir. Planen til Reagan-administrasjonen var at gass fra Trollfeltet skulle erstatte den sovjetiske gassen fra Sibir. På denne måten ønsket Reagan å gjøre Europa mindre avhengig av gass fra Sibir.[1] I et intervju med det franske tidsskriftet Le Figaro fra 1984 sa Reagan at Sovjetunionen viet mer enn det dobbelte av sine økonomiske ressurser til opprustning enn amerikanerne.[2] I tillegg sto petroleum for 20 % av deres valutainntekter. Reagan betraktet Sovjetunionens petroleumseksport som en del av våpenkappløpet mellom supermaktene. Den sovjetiske økonomien ble svakere og svakere utover 1980-tallet. I tillegg var oljeeksporten fra Sovjetunionen synkende. Gasseksporten var den eneste eksportnæringen som vokste i Sovjetunionen.[3]

Imidlertid hadde de europeiske statene langtidskontrakter med Sovjetunionen som kompliserte situasjonen. Dyre kontrakter som innebar flere år med gassleveranser var lite fristende å annullere for energiselskapene, selv om USA truet med sanksjoner. I tillegg var målet at USAs allierte i Europa skulle gi avkall på billig gass til fordel for dyr Nordsjø-gass.

Norsk petroleumspolitikk i Washington D.CRediger

Hans Henrik Ramm, statssekretær i Olje- og energidepartementet, ledet en norsk delegasjonen som møtte en komité som representerte Reagan-administrasjonen i Washington D.C i 1982 for å diskutere salg av gass fra Trollfeltet. I 1982 hadde ikke Trollfeltet blitt erklærte økonomisk drivverdig. Den amerikanske komiteen forsøkte likevel å fremskynde produksjonen fra Trollfeltet. Komiteen foreslo at amerikanske myndigheter kunne presse amerikanske petroleumsselskap til å bidra til at produksjonen kunne starte tidligere, en akselerering av utbyggingen.

Til tross for press fra komiteen var Ramm klar på at byggingen av Troll-plattformen ville ta lenger tid enn det komiteen håpet på.[4] Det var likevel vanskelig for komiteen å forstå nordmennenes langtids-perspektiv på Troll-prosjektet. Komiteen så heller ingen grunn til at man ikke kunne signere avtaler om gassleveranser som ville strekke seg tiår inn i fremtiden så lenge det ville forhindre nye gass-avtaler mellom Sovjetunionen og Europeiske allierte.[5]

ReferanserRediger

  1. ^ NSC (November 1982). «East-West Economic Realtions & Poland-Related Sanctions (NSC-NSDD-66)». NSC. Besøkt 07.05.2017. «An agreement that countries participating in the agreement will not commit to any incremental deliveries of Soviet gas beyond the amounts contracted for from the first strand of the Siberian pipeline; not commit themselvs to significant incremental deliveries through already pipeline capacity; and participate in the accelerated development of Western energy resources, principally Norwegian gas.»» 
  2. ^ Ronald, Reagan (1. januar 1986). Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald Reagan, 1984 (engelsk). Best Books on. ISBN 9781623769406. 
  3. ^ Nerheim, Gunnar (1996). En gassnasjon blir til. Oslo: Leseselskapet. s. 170. 
  4. ^ Lerøen, Bjørn Vidar (1996). 34/10 : olje på norsk : en historie om dristighet. Oslo: Statoil. s. 81. 
  5. ^ Cleary, Paul (2016). Trillion Dollar Baby – How Norway Beat the Oil Giants and Won a Lasting Fortune. Biteback Publication.