Tredje aliyah refererer til den tredje bølge av jødiske immigranter som kom til Israel fra Europa som kom inspirert av sionistiske motiver mellom årene 1919 og 1923 (fra slutten av 1. verdenskrig til starten på den økonomiske krisen i landet). Et symbol på starten av tredje immigrasjon er båten «Roselan»s ankomst til havna i Jaffa den 19. desember 1919. Det var 650 nye immigranter og andre innbyggere som vendte tilbake til Israel ombord i båten. I løpet av denne perioden ankom rundt 35 000 nye immigranter[1] Israel, for det meste fra østeuropeiske land – av disse kom rundt 45 % fra Russland, 31 % fra Polen, 5 % fra Romania og kun tre prosent fra Litauen.

Det mest fremtredende ved denne aliyahen var at mange av immigrantene som kom til landet mellom 1919 og 1921 var unge pioneere, mens andelen unge mennesker som kom de siste årene var betydelig mindre. Disse pioneernes viktighet var like stor som pioneerne som kom ved andre immigrasjonsbølge. Deres ideologi bidro en hel del til oppbyggingen av landet, og på den måten påvirket de sionismen og utviklingen av den jødiske bosetningen i landet Israel.

Referanser

rediger
Autoritetsdata