Traumeteam er en gruppe fagpersoner som sammenkalles ved mottak og behandling av multitraumepasienter for eksempel i et sykehus. Ved et større sykehus i Norge vil et traumeteam kunne bestå av generell kirurg, ortoped, anestesilege, anestesisykepleier, operasjonssykepleier(e), mottakssykepleier(e), nevrokirurg, radiograf, portør, radiolog og bioingeniør. Ved mindre sykehus settes traumeteamet sammen etter tilgang på fagpersonell ved det aktuelle sykehuset. Det er også vanlig at man har mulighet til på kort varsel å kunne innkalle andre spesialister ved behov.

Hver deltaker har sine spesifiserte arbeidsoppgaver. Som regel har generell kirurg rollen som leder av teamet. For at traumemottak skal fungere optimalt, forsøker man å gjennomføre hyppige øvelser.

Mange sykehus i Norge baserer sin traumebehandling på BEST-prinsippet (Bedre og systematisk traumebehandling), som bygger på det amerikanske ATLS-systemet (Advanced Trauma Life Support).