Transcendentalt tall

Et transcendentalt tall er innenfor matematikken et reelt eller komplekst tall som ikke er algebraisk, dvs. at den ikke er en rot som er null i en polynomligning med rasjonale koeffisienter.