Transcendentalt tall

Et transcendentalt tall er innenfor matematikken et reelt eller komplekst tall som ikke er algebraisk, dvs. at den ikke er en rot av en polynomligning som ikke er null med rasjonale koeffisienter.