Politiets utlendingsinternat

Forvaringssenter for utlendinger på Trandum i Norge
(Omdirigert fra «Trandum utlendingsinternat»)

Politiets utlendingsinternat er Norges eneste lukkede utlendingsinternat.[1][2] Her interneres utlendinger som er frihetsberøvet med hjemmel i utlendingsloven, i hovedsak fordi de skal uttransporteres fra landet eller i forbindelse med avklaring av identitet. Utlendingsinternatet ligger like nord for Oslo, ved Gardermoens østre rullebane i Ullensaker kommune i Akershus og drives av Politiets utlendingsenhet (PU).

Politiets utlendingsinternat
Flyfoto av Internatet
Beliggenhet
FylkeViken
KommuneUllensaker
AdresseBlikkvegen 419, Gardermoen
Drift
Åpnet2000/2004
Ansatte119 (2022)
NettsidePoliti.no: Politiets utlendingsinternat
Kart
Politiets utlendingsinternat
60°12′27″N 11°07′26″Ø

Utlendingsinternatet er ikke et fengsel. Det er ikke drevet av Kriminalomsorgen og de juridiske prosedyrene for pågripelse og internering følger utlendingslovens regler (§ 106), ikke straffeprosesslovens. Utforming og drift ligner likevel på et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og de rettslige prosedyrene ligger tett opp til straffeprosessen, der pågripelse avgjøres av politiets jurister mens internering avgjøres av domstolen. En utlending kan sitte på en pågripelsesbeslutning til tredje dagen etter pågripelsen. Internering kan i utgangspunktet gjelde for 2–4 uker av gangen, men også i lengre tid.

Historie rediger

Trandum internat ble overtatt av Politiets utlendingsenhet 1. juli 2004 og etablert med nye bestemmelser etter ønske fra regjeringen om å skille de internerte etter utlendingsloven fra varetektsfengslede for straffelovbrudd.

Internering ved utlendingsinternatet rediger

Bruken av utlendingsinternat ved pågripelse og internering i henhold til utlendingsloven er hjemlet i lovens § 107. Utlendingsloven tillater internering av alle utlendinger som har eller antas å få et vedtak som innebærer en plikt til å forlate landet og der det i tillegg anses å være unndragelsesfare. Normalt skal utlendingen da anbringes i et utlendingsinternat, selv om politiarrest og vanlige fengsler fremdeles benyttes i mindre grad. Utlendingene på utlendingsinternatet er etter dette enten pågrepet (arrestasjon) eller internert (etter interneringskjennelse avsagt av retten). I hovedsak dreier det seg om personer som er internert i forbindelse med uttransportering. Hovedandelen av de som sitter på utlendingsinternatet på Trandum har et opphold på under 3 døgn.

Internering på Politiets utlendingsinternat ved Snarøyveien (1997–1999) og Trandum (2000–2014)[3]
År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antall internerte i løpet av året 491 1515 1346 1170 2663 5515 4370 2856 2093 1606 1182 2795 2123 2475 2120 3266 4182 4112
Antall overnattende i snitt (korrigert telling fra 2011) 1,8 4,9 7,2 3,8 8,8 21,7 25,6 25,4 16,9 15,1 16,3 28,0 20,4 48,9 ca. 70 120 (1.juni)

Organisering rediger

Utlendingsinternatet på Trandum er drevet av Politiets utlendingsenhet, og underlagt Felles enhet for internat og flyplasslogistikk. I 2004 ble arrestforvaring og daglig drift av internatet satt ut på anbud, og en fleksibel kontrakt ble inngått med Falck Norge AS. Ordningen med innleide vektere ble avviklet i 2007. Utlendingsinternatet driftes i dag av sivilt ansatte transportledsagere med begrenset politimyndighet. Ved full drift har internatet en kapasitet på 54 (per 2022) internerte.

  • Utlendingsinternatet består av tre moduler i tillegg til en satellitt-enhet for barnefamilier og enslige mindreårige på Haraldvangen i Hurdal kommune.

Oppslag i media om interneringsforhold rediger

Helt siden Oslo politidistrikt tok i bruk internatet på Trandum i år 2000 har det vært jevnlige medieoppslag om kritikk av forholdene, ofte målbært av internertes advokater.[4] Maria Wasvik ved Antirasistisk Senter har i sin gjennomgang av kritikken fremhevet tre aspekter som har vært særlig kontroversielle.[5] For det første at personer som ikke har gjort noe straffbart holdes pågrepet og internert, også barn. (Strengt tatt er brudd på utlendingsloven straffbart, men internering ved utlendingsinternatet er ikke soning for straff.) For det andre mener Wasvik at det er en utstrakt bruk av tvangsmidler, slik som sikkerhetsceller. For det tredje er internatet dårlig tilpasset langtidsopphold. Politiet har i stor grad forsøkt å gjøre forbedringer i henhold til kritikken.

Utlendingsinternatet har gjennom årene også fått kritikk fra Sivilombudsmannen, Europarådets torturkomité og andre. PU har jobbet kontinuerlig med forbedringspunkter.

Sivilombudsmannen påpekte i 2015 på nytt en rekke kritikkverdige forhold ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Dette framgår av Sivilombudsmannens Besøksrapport fra Politiets utlendingsinternat  på Trandum 19.–21. mai 2015 og senere korrespondanse mellom Sivilombudsmannen og Politiets utlendingsenhet.

Referanser rediger

  1. ^ Utlendingsinternatforskriften § 2
  2. ^ I et hastevedtak 19. november 2015 vedtok Stortinget blant annet videre mulighet til å plassere utlendinger som blir frihetsberøvet andre steder enn i utlendingsinternatet på Trandum. NRK.no (07.12.2015) "Null asylsøkere over Storskog"
  3. ^ Tørseth, Trude Johanne Lervik (2007). Internering og kontroll av asylsøkere: en kvalitativ undersøkelse av hvordan asylsøkere opplever å være internert ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Masteroppgave. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. 
  4. ^ VG.no (20.12.2001) «Her interneres asylsøkere uten kjennelse»
  5. ^ Wasvik (22.5.2015) i Radikal portal «Trandum utlendingsinternat — en historie om overgrep og skandaler»

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata