Traité de mécanique céleste

Traité de mécanique céleste er et fembinds (eller firebinds) verk om matematisk analyse av himmelmekanikk, skrevet av Pierre-Simon Laplace og utgitt årene 1798–1825.

Bind 1–5 av Traité de mécanique céleste. Disse bindene befinner seg i Niels Bohr Library & Archives i Maryland

Innhold rediger

Bind 1 (1798) rediger

Bind 1 tar for seg definisjoner og grunnleggende aksiomer, bevegelse generelt samt ekvilibriumtilstand og bevegelsesligninger for flere legemere i et gitt system, og ekvilibrium og bevegelsesligninger for væske, altså fluidmekanikk.

Bind 2 (1798) rediger

Bind 2 tar for seg grunnleggende astronomi. Her beskrives deretter gravitasjon og hvordan dette kan beskrives ved hjelp av differensialligninger. Videre forklares planetenes elliptiske baner og hvordan disse varierer periodisk over tid, tildels som et resulatat av andre legemer slik som solen og ulike mindre satelitter.

Bind 3 (1802) rediger

Bind 3 tar for seg Månen og beskriver hvordan dennes bane også kan beskrives ved en ellipse, og hvilke ulikheter som gjelder for månen. Videre tar den for seg Jordens form og hvilke ulikheter det medfører, samt andre planeter og et hypotetisk «uendelig medium».

Bind 4 (1805) rediger

Bind 4 tar for seg Jupiter og Saturn spesielt, med fokus på deres mange satelitter.

Bind 5 (1825) rediger

Bind 5, utgitt 10 år etter bind 4, er av og til ikke inkludert i samlingen, og ble ikke oversatt til engelsk i sin samtid.

Oversettelser til engelsk rediger

Det ble gjort flere forsøk på å oversette verket til engelsk på begynnelsen av 1800-tallet. Pastoren John Toplis (1814) og vitenskapsmannen Thomas Young (1821) publiserte begge en oversettelse av bind 1, mens Henry Harte tok for seg både bind 1 og 2.[1][2][3] De opplevde imidlertid alle at matematikken gjorde det vanskelig å oversette verket direkte, særlig der det ikke var mulig å følge Laplaces utregninger direkte – der deler av de matematiske utledningene manglet, eller ved at britisk matematikk ikke alltid var oppdatert i forhold til fransk matematikk.

Den amerikanske forskeren Nathaniel Bowditch gjorde første forsøk på å oversette hele verket – i form av de fire første bindene. Disse ble utgitt i rekkefølge i 1828, 1832, 1834 og 1839. Bowditch la til matematiske utledninger i form av egne notater for å oppklare det som ikke var tydelig fra Laplaces utledninger[4]

Mary Somerville startet, oppfordret av Henry Brougham og veiledet av John Herschel, på et tilsvarende oversettelsesprosjekt rundt 1829. I mars 1830 fikk hun, via Herschel, tilsendt Bowditchs oversettelse av bind 1. Hun uttrykte imidlertid at hun fortsatt ønsket å fortsette med prosjektet – der hun ønsket å presentere de grunnleggende prinsippene først, og deretter resultatene på «enklest mulig måte». Somerville startet verket med et eget forord, «Preliminary Dissertation», der hun forklarte de matematiske fremgangsmåtene brukt i oversettelsen og sammenlignet disse med utledninger baseert på newtonsk mekanikk. Da manuskriptet hadde blitt akseptert for publikasjon ble en rekke andre britiske forskere involvert for å dobbeltsjekke at innholdet og utregningene var korrekte.[5] I 1831 ble oversettelsen, i form av forord og fire bind, publisert under tittelen The Mechanisms of the Heavens. Boken ble godt tatt imot i Storbritannia, med gode anmeldelser og vidt spredt blant andre vitenskapsmenn. Til dags dato er dette den mest brukte oversettelsen av Traité de mécanique céleste til engelsk.

Referanser rediger

  1. ^ Toplis, John (1814). The Mechanics of Laplace. Translated with Notes and Additions. London: Longmans Brown and Co. 
  2. ^ Young, Thomas (1821). Elementary Illustrations of the Celestial Mechanics of Laplace, Part the First, Comprehending the First Book. London: John Murray. 
  3. ^ Grattan-Guinness, Ivor. «Before Bowditch: Henry Harte's translation of books 1 and 2 of Laplace's Mécanique céleste». 24 (2 utg.). Schriftenreihe für Geschichte der Naturwissenschaften Technik und Medizin: 53–5. 
  4. ^ Lovering, Joseph (1888–1889). «The "Mécanique Céleste" of Laplace, and Its Translation, with a Commentary by Bowditch». 24. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences: 185–201. JSTOR 20021561. doi:10.2307/20021561. 
  5. ^ Mary Somerville and the Cultivation of Science, 1815–1840. s. 71–75. 

Eksterne lenker rediger