Fluidmekanikk

studiet av bevegelsene i fluider (gasser og væsker)

Fluidmekanikk eller væskemekanikk er en fysisk vitenskap som studerer bevegelsene i fluider (gasser og væsker), og hvordan fluidene påvirker andre fluider eller solider.

Den kan deles inn i hydrostatikk og væskedynamikk.

Navier-Stokes-ligningene beskriver bevegelse av væsker og gasser.

Se også rediger