Torsvik-gruppen var en norsk flyktingeksportgruppe under andre verdenskrig. Den ble ledet av Harald Torsvik og var aktiv i Ålesund fra mai 1940. Blant medlemmene var også Karl Eriksen og Karl Johan Aarsæther.

I begynnelsen arbeidet gruppen med norske og britiske soldater som hadde deltatt i Sør-Norge. Disse ble sendt over til Storbritannia med motorkuttere og fiskefartøy [1].

Gruppen hadde kontakter til Secret Intelligence Service organisasjonen Oldell [2] i Oslo, og ble oppdaget av Gestapo i forbindelse med opprulingen av Oldell. Torsvik-gruppen ble revet opp på grunn disse og andre arrestasjoner og ved hjelp av provokatøren Finn Kaas våren 1941. Fem medlemmer av Oldell og Torsvik-gruppen ble dømt til døden, og ble henrettet 26. november 1941. Tre andre, blant dem Viggo Widerøe, ble dømt til tukthusstraffer i Tyskland.

Henrettede
Torsvik-gruppen Harald Torsvik
Karl Eriksen
Oldell Sigurd Johannesen
Rolv Lea
Tønnes Winther

Referanser

rediger
  1. ^ Ulstein, Ragnar (1920-) (1979). Englandsfarten. Oslo: Samlaget. s. 277. ISBN 8252109829. 
  2. ^ Rørholt, Bjørn A. (1990). Usynlige soldater: nordmenn i Secret Service forteller. Oslo: Aschehoug. s. 39. ISBN 8203160468.