Tore Haklang

Tore Haklang (død: ca. 872) var sønn av kongen Kjøtve den rike. Han kjempet sammen med faren under slaget i Hafrsfjord mot kong Harald Hårfagre. Tore falt i slaget.

Bregninge-stenen

I Harald Hårfagres saga i Heimskringla skriver Snorre Sturlason:[1]

Der lå alt kong Harald med sin hær; det ble straks et stort slag; kampen var både hard og lang, men enden ble at kong Harald vant seier, og kong Eirik og kong Sulke og Sote jarl, bror hans, falt. Tore Haklang hadde lagt sitt skip mot kong Haralds, og Tore var en stor berserk; der ble det en skarp og hard strid før Tore Haklang falt; da var hele skipet hans ryddet. Da flyktet kong Kjøtve også, opp på en holme, der det var lett og verge seg. Siden flyktet hele hæren deres, noen om bord i skipene, men noen løp opp på land og tok landevegen sør over Jæren.

Tore Haklang nevnes også i skalden Torbjørn Hornkloves kvad om Harald Hårfagre, Haraldskvedet.[2] I kvadet brukes bare tilnavnet, «Haklang». Det er Snorre som tilføyer fornavnet, Tore.[3]

En teori, fremsatt av Gustav Storm og Alexander Bugge, går ut på at Tore Haklang er identisk med Olav Kvite (død 871), den norske kongen i Dublin. Denne reiste i 871 hjem til Norge for å hjelpe sin far Gudrød (Gudrød vil da være identisk med personen Kjøtve). Dette er imidlertid usikkert og avhenger av når slaget i Hafrsfjord stod.[4] År 872 er den tradisjonelle dateringen, men slaget kan også ha stått i 880-årene eller nærmere 900.[5] I de irske Ulster-annalene står det:[trenger referanse] i dette år (871) gikk Amlaib (Olav) fra Erin til Lochlann (Norge) for å føre krig mot lochlannaig (nordmennene) og hjelpe sin far Godfrid (Gudrød), for lochlannaig hadde begynt krig mot Godfrid og denne var kommet for å be sin sønn om hjelp.

Bregninge-stenen i Nationalmuseet i København er en runesten med navnet «Toke Haklangsøn». Stenen sto opprinnelig i landsbyen BregningeLolland. Halvdan Koht antok at dette var samme person som deltok i Hafrsfjord.[6][7]

ReferanserRediger

  1. ^ Harald Hårfagres saga, kap. 18
  2. ^ Haraldskvedet, str. 9
  3. ^ Tore Haklang. (2009, 28. oktober). I Store norske leksikon. Hentet 25. januar 2017.
  4. ^ Thuesen, Nils Petter. (2009, 13. februar). Olav Hvite. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 25. januar 2017.
  5. ^ Slaget I Hafrsfjorden. (2015, 5. februar). I Store norske leksikon. Hentet 25. januar 2017.
  6. ^ Johnsen, Ingrid Sanness (1968). Stuttruner i vikingtidens innskrifter. Oslo: Universitetsforlaget. s. 102-103. 
  7. ^ Tøtlandsmo, Ole Steinar (1996). Før Norge ble Norge: politiske forhold på Sørvestlandet i vikingtid. [Sola]: Sola kommune. s. 41. ISBN 8299037530.