Timokrati

Timokrati (av gresk timo – «ære» eller «verdighet», og krati – «styre») er en styreform hvor politisk makt er fordelt forholdsmessig etter ut fra eiendomsbesittelse.[1]

Begrepet kan også brukes der visse personer deltar i styret på grunn av den spesielle ære eller respekt de nyter i samfunnet.[trenger referanse] Det kan også bety at de har en plass i styret på grunn av sin formue.[trenger referanse]

Timokrati ble periodevis praktisert i oldtidens Hellas og styrformen blir diskutert av både Aristoteles (i Den nikomakiske etikk) og Platon (i Staten).[trenger referanse]

ReferanserRediger

  1. ^ Aure, Andreas Harald. (2014, 21. juli). Timokrati. I Store norske leksikon. Hentet 10. april 2016 fra https://snl.no/timokrati.