Teknokrati

ekspertvelde
Artikkelen inngår i serien om

Styreformer

Anarki

Aristokrati

Autokrati

Demokrati

Despoti

Diktatur

Konstitusjonelt monarki

Kleptokrati

Meritokrati

Monarki

Oligarki

Oklokrati

Parlamentarisme

Plutokrati

Presidentsystem

Semipresidentsystem

Teknokrati

Teokrati

Timokrati

Tyranni

Teknokrati er en styreform uten yrkespolitikere, men som heller mot at eksperter innen sine felt styrer samfunnet. Ekspertene innehar ofte titler som forskere, professorer, byråkrater, men kan også være for eksempel bønder, sykepleiere og lærere, så lenge de innehar en eksepsjonell kunnskap innen sitt felt. Styreformen er en reaksjon mot moderne politikeres mangel på førstehåndskunnskap over emner de regjerer. Styreformen i seg selv er ikke i konflikt med definisjonen på et demokrati, unntatt når ekspertenes avgjørelser ikke er populært blant flertallet.

Ordet teknokrati stammer fra gresk, hvor ordet tekhne betyr «ferdighet» og ordet kratos betyr «makt» (gjennom ferdighet).

Se ogsåRediger