Thormøhlens gate

Thormøhlens gate eller Thormøhlensgate er den lengste sammenhengende (i navnet) gaten i bydelen Møhlenpris i Bergen. Den går fra Puddefjordsbroen i nord til kryss med veien over Nygårdsbroen i sørenden av Nygårdsparken. Gjennomfartstrafikk foregår langs Nygårdsparken til kryss med O. J. Brochsvei som fører biler langs kaien under Puddefjordsbroen i nord. Gaten er kalt opp etter Jørgen Thor Møhlen.

Thormøhlens gate
Thormølens Gate, Bergen.jpg
Basisdata


Thormøhlens gate
60°22′58″N 5°19′38″Ø

Bebyggelsen består på østsiden primært av bolighus, de fleste bygd på tidlig 1900-tall, inntil en fotballbane og parken utgjør fortsettelen. Det første huset mot broen er forøvrig kalt «Trikkebyen 2» og skulle opprinnelig ha dekket hele kvartalet. Gaten er sperret for gjennomkjøring langs skolen, med unntak for veterantrikkekjøring der. Videre er gaten tilnærmet gatetun ved Vitalitetssenteret, med gjennomkjøringssperre i form av fortauskant.

På vestsiden av gaten er der et aldershjem, en blokk fra år 2000, Trikkebyen, Bergen tekniske museum, Møhlenpris skole, en blokk fra tidlig 2000-tall med tilknyttet idrettshall m. m.(kalt «Vitalitetssenteret»).

Området mot fjorden sørover var tidligere knyttet til skipsindustri, men har etterhvert skiftet karakter ved at mye er blitt revet og erstattet med nybygg i tilknytning til høyteknologi. Handelshøyskolen BI flyttet inn i et av nybyggene sommer/høst 2011. Noen av byggene er ansett verneverdige/bevaringsverdige, og skal stå, sammen med en av de gamle dokkene. Gaten avsluttes med VilVitesenteret og flere store bygg tilknyttet Høyteknologisenteret i Bergen ved Marineholmen.