Åpne hovedmenyen

Thomas Cortsønn Wegner (født 23. april 1588 og død 13. desember 1654) var biskop i Stavanger. Han var født i Lund i Skåne, og ble utdannet i Danmark. Han ble utnevnt til biskop i 1627.

Som biskop sørget for å få forandret Stavanger stifts grenser som hadde bestått i 500 år.[trenger referanse] Thomas Cortsønn Wegner var biskop i Stavanger til sin død i 1654.

Thomas var gift to ganger, først med Cecilie Jakobsdatter Brender (født i 1600 og død i 1628), så med Anna Christensdotter Trane (født i 1611 død i 1696). Han fikk til sammen 15 barn med sine to koner, og syv av dem ble prester eller prestekoner over hele stiftet.

Thomas bodde i bispegården (middelalderens Sankt Annas gård) på det som nå er Domkirkeplassen. Huset brant i 1633.[1] Thomas disponerte også to tomter der kongen var grunneier. Den ene var ute på Skagen ved Sundtasmauet og den andre på Grimsageren (Strandsiden).[2]

I 1631 ga kongen Anna inntektene av gården Ims i Høgsfjord i hennes levetid.[3] Enken Anna Kristensdatter Trane bodde senere i Skagen 6 i Stavanger. Denne eiendommen var fri, det vil si at hun eide tomta i tillegg til huset.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Norske Riksregistranter, bind 6, side 605 -- http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=304&storleik= og side 626 - http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=314&innhaldid=2&storleik=
  2. ^ Arne Kvitrud: Kongens grunnleie av Stavanger by 1643-1649 – alfabetisk liste - D:\Hjemmesider\Arne-filer\1643-49-grunnleie-Stavanger.htm
  3. ^ Norske Riksregistranter, bind 6, side 292 - http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=147&storleik=
  4. ^ Arne Kvitrud: Huseiere og skatteytere i Stavanger 1600-1807 - http://kvitrud.no/Huseiere.htm

KilderRediger