Theotokos

Theotokos, eller Gudeføderske, ofte litt unøyaktig oversatt Guds mor, er blant trinitariske kristne en vanlig tittel på jomfru Maria. Tittelen ble definert dogmatisk ved konsilet i Efesos i 431.

Et russisk ikon fra 1700-tallet som viser forskjellige Theotokosikoner

Den greske formuleringen Theotokos, var rettet mot nestorianismens antatte lære om at Maria kun hadde født Kristi menneskelige natur til verden og ikke den guddommelige. Mot dette ble det fremholdt at Kristus er uløselig både sann Gud og sant menneske. Theotokos ble en særlig fremtredende tittel for Maria i de østlige liturgiene og ble i middelalderen også overført til latin som Dei Genetrix.