Åpne hovedmenyen

The Various Contrivances by which Orchids Are Fertilised by Insects

The Various Contrivances by which Orchids Are Fertilised by Insects («De mangfoldige tilpasningene hvorved orkideer befruktes av insekter») er en bok som Charles Darwin ga ut i 1862. Den var hans første større arbeid etter Artenes opprinnelse. I denne boka demonstrerte Darwin hvordan naturlig seleksjon kan forklare hvordan økologiske interaksjoner resulterer i koevolusjon, i dette tilfellet mellom orkideer og insekter.

Boka var en imponerede demonstrasjon av hvordan evolusjonære hypoteser kan forklare utformingen av ulike organer, og av hvordan disse kunne testes empirisk. Samtidig ga boka en bred oversikt over betydningen av pollinering og kan betraktes som grunnleggelsen av pollineringsøkologien som forskningsfelt. Den var den første i Darwins trilogi om konsekvensene av Knight-Darwin-loven (som innebærer at ingen organismer kan bedrive uavbrutt sjølbefruktning). De to andre var The Effects of Cross and Self Fertilisation og The Different Forms of Flowers.

Førsteutgavas fullstendige tittel var On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids Are Fertilised by Insects, and on the Good Effects of Intercrossing («Om de mangfoldige tilpasningene hvorved britiske og utenlandske orkideer befruktes av insekter, og om de fordelaktige effektene av kryssbefruktning»). En noe revidert andre utgave med forkorta tittel kom ut i 1877. Begge ble utgitt på John Murrays forlag.

Eksterne lenkerRediger