Tauterryggen

grunne i Trondheimsfjorden

Tauterryggen er det geofaglige navnet på en randmorene som danner en grunne tvers over Trondheimsfjorden omtrent midtveis, mellom Leksvik og Frosta. Den samme randmorenen gjenfinnes også på sørsiden av fjorden som Midtsandneset ved Midtsandan i Malvik kommune. De ulike grunnene langs ryggen har egne lokale navn, så som Storgrunnen, Rørvikgrunnen og Selligrunnen.[1]

Grunna har en bestand av kaldtvannskoraller som var den grunneste kjente forekomsten i verden til 2014 da en grunnere forekomst ble funnet i Skarnsundet lengre inn i fjorden.[2] På grunn av sin uberørte status ble Tauterryggen i juni 2013, sammen med Framvaren og Saltstraumen, vernet som marint verneområde i Norge – de første i sitt slag.[3] I marine verneområder er det forbudt med trålfiske og oljeboring.[4]

Den vanligste korallen er steinkorallen Lophelia pertusa, som vanligvis trives best i vann med temperaturer på 6–8°C på 200–1000 meters dyp, men på Tauterryggen lever den så grunt som 39 meter.

Tauterryggen har også blitt kalt Tautraryggen[5], men 3. mai 2013 vedtok Statens kartverk at offisiell skrivemåte på norsk er Tauterryggen.[6]

ReferanserRediger

  1. ^ «Norgeskart». Kartverket. Besøkt 15. august 2018. 
  2. ^ «Norges geologiske undersøkelse (2014). Sensasjonelt korallfunn i Trondheimsfjorden.». Norges geologiske undersøkelse. 3. oktober 2014. 
  3. ^ Tauterryggen i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  4. ^ Ole Magnus Rapp, De første nasjonalparkene på havets bunn, i Aftenposten 22. juni 2013, side 12-13.
  5. ^ Mortensen, Pål Buhl (1964-) (2001). Korallrev og andre bunnhabitater på Tautraryggen i Trondheimsfjorden. Bergen: Havforskningsinstituttet. 
  6. ^ «Faktaark: Tauterryggen». Kartverket. 3. mai 2013. Besøkt 6. november 2016. «Tauterryggen. Vedtak 3. mai 2013. Tautraryggen. Avslått 3. mai 2013»