Synkretisme

Hode av Serapis som bærer en modius hodekledning, en hellenistisk terrakottakopp fra romersk tid. Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, München

Synkretisme (fra gresk: συγκρητισμός, synkretismos, som betyr bokstavelig «kretisk forbund», men har fått betydningen sammenblanding) er et teknisk, teologisk begrep som betyr religionsblanding. Ordet brukes innen religionsvitenskap om det å sette sammen elementer fra ulike religiøse kilder, det vil si religionsblanding.

Serapis (gresk Σέραπις) eller Sarapis (Σάραπις) er et eksempel synkretisk hellenistisk-egyptisk gud som ble bevisst opprettet på ordre av Ptolemaios I av Egypt på 200-tallet f.Kr. Det var ment som et virkemiddel for å forene grekere og egyptere i hans ptolomeiske rike. Guden ble avbildet som en greker, men med egyptiske farger, og kombinerte ikonografi fra mange store religiøse kulter som signaliserte både overflod og gjenoppstandelse.

Synkretisme oppstår ofte i historien når to kulturers religioner møtes og blandes. Uttrykket kan også brukes om sammenblandinger fra ulike sekulære livssynstradisjoner. Det forekommer i flere religiøse bevegelser og innen New Age.

Begrepet brukes også i andre sammenhenger når man forener to ulike parter.

Synkretistiske religionerRediger