Moralia (gammelgresk Ἠθικά — fritt oversatt som Spørsmål om sed og skikk) er en samling med 78 essay og taler av den greske historikeren Plutark.

Plutark (ca 46-120) skrev Moralia og flere andre verk innen historie og biografi.

Samlingen inneholder tekster om flere ulike emner. Her er Om Isis og Osiris, som er en viktig kildetekst til egyptisk mytologi, en drøfting av forholdet mellom høna og egget, en humoristisk dialog mellom Odysseus og en av Kirkes griser, en hyllest av Aleksander den store, en kritisk analyse av Herodot, tekster om vennskap, smiger, barneoppdragelse, dyder, overtro, kjærlighet, «mannen i månen», sjelen, reinkarnasjon, kulde, andre naturfenomener, Romerske spørsmål (Αἴτια Ῥωμαϊκά – Quaestiones Romanae) og Greske spørsmål (Αἴτια Ἑλληνικά – Quaestiones Graecae).

Siden Henri Estiennes utgave fra 1572 har verkets 78 essay tradisjonelt blitt organisert i 14 bind. Noen av tekstene er av ettertiden vurdert som pseudoepigrafiske, dvs uriktig tilskrevet Plutark.

Utdrag fra Moralia er oversatt til norsk i ulike bind av serien Verdens hellige skrifter: Om Isis og Osiris gjengis både i Zarathustras sanger med tekster om zoroastrismen og i Den egyptiske dødeboken, og tekster om livets vei med tekster om egyptisk mytologi; mens utdrag fra Romerske spørsmål gjengis i Romersk religion.

Eksterne lenker rediger