Om Isis og Osiris

Om Isis og Osiris er en tekst av den greske filosofen Plutark (45-120); det er det 26. essayet i hans Moralia, en tekstsamling som ble redigert etter hans død.

Teksten er den eneste sammenhengende versjonen av Osirismyten; om Osiris' død, og Isis' innsats for å vekke ham til live.

Plutarks tolkning og gjenfortelling av denne myten fra egyptisk mytologi er et eksempel på det fagfolk kaller en «interpretatio graeca», det vil si en gresk tolkning av egyptisk kultur. Teksten er skrevet sent i Plutarks liv og gir en av de mest sofistikerte formuleringen av platonisk metafysikk som har blitt formidlet fra antikken. Det er uttrykkelig en filosofisk tekst, og det synes som Plutark i hovedsak benyttet det egyptiske materialet som et virkemiddel for å uttrykke de platonske tankene om struktur og skapelse.[1] I Plutarks gjenfortelling av den egyptiske myten tar han leseren med seg i sitt argument at disse mytene ikke lenger kan bli trodd i sin tradisjonelle form, men at de likevel inneholder mye som fortsatt er verdifullt om mytene blir bedre forstått. De gir en symbolsk redegjørelse av naturen og de inneholder også i allegorisk form sannhetene om pytagoreisk matematikk.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Richter, Daniel S. (2001): «Plutarch on Isis and Osiris: Text, Cult, and Cultural Appropriation» (JStor) i: Transactions of the American Philological Association 131, s. 191-216
  2. ^ Thiering, Barbara (August 2005): «Plutarch on Isis and Osiris», The Pesher Technique

LitteraturRediger

  • «Isis and Osiris» (PDF), utdrag fra Plutarks Moralia i F.C. Babbitts engelske oversettelse fra 1936