Symptom

(Omdirigert fra Symptomer)
Et diagram som viser vanlige symptom ved Aids

Et symptom er en sansning eller endring av en helsetilstanden til en pasient. Det er en subjektiv beskrivelse, i motsetning til sykdomstegn eller kliniske funn, som er begreper som brukes om objektive tegn på tilstedeværelsen av en sykdom.

Eksempler på symptomer er tretthet, smerte, kvalme og svimmelhet. I motsetning til dette, er forhøyet blodtrykk eller utslett på huden sykdomstegn.

Sykdom som ikke gir pasienten symptomer kalles asymptomatisk (eks. klamydia)

Se ogsåRediger