Wikipedia:Antroposentrisme

En antroposentrisk artikkel er en artikkel som

  • omhandler et tema som er relevant for mange arter, men som
  • så langt kun omtaler mennesket eller menneskelige forhold.

Antroposentriske artikler bør omskrives og utvides slik at artikkelen tar høyde for temaets ikke-menneskelige dimensjon. Som illustrasjon kan du sammenligne artikkelversjonene av hjerte før og etter at dens antroposentriske fokus ble fjernet.

Hvis du kommer over en antroposentrisk artikkel, bør du

  • enten omskrive og utvide den med en gang
  • eller markere den med malen {{Antroposentrisme}} bak den siste linjen, slik at andre wikipedianere kan bli oppmerksom på at artikkelen fortjener en utvidelse.

Dette er ikke noen kritikk av artikkelen som blir merket. Den kan tvert imot være en strålende avhandling av det respektive temaet for menneskelige forhold – men mangle et videre perspektiv.

Artikler med malen {{antroposentrisme}} blir kategorisert under både opprydning og biologi.