Antroposentrisme eller antroposentrisitet betegner et (eventuelt for sterkt) fokus på mennesket eller et (eventuelt for) menneskelig perspektiv.[1][2]

Et eksempel kommer fra miljøetikken, der det fins forskjellige måter å begrunne vern om naturmiljøet på. En antroposentrisk begrunnelse er at miljøet må beskyttes fordi man i motsatt tilfelle vil risikere at mennesker blir skadelidende. Det motsatte ville i dette tilfellet være en økosentrisk begrunnelse, der man tar utgangspunkt i at miljøet har en verdi i seg selv, og derfor ikke trenger å referere til mennesket.

En annen vanlig antroposentrisme er at evolusjon ofte fremstilles som en utviklingsrekke fra fisk via amfibium, krypdyr og ape til menneske. Men dette er kun en (attpåtil svært forenklet) fremstilling av menneskets evolusjon, ikke av evolusjon som et fenomen som har frembragt millioner av ulike arter.

Referanser

rediger
  1. ^ «Ecocentrism and the Deep Ecology Platform» (engelsk). Environmental studies. 9. april 2008. 
  2. ^ Espen Gamlund (2013). «Etiske perspektiver på dyr og miljø» (PDF). Besøkt 8. juni 2017.