Sylte (tidligere kommune)

tidligere kommune
«Sylte» har flere betydninger

Tidligere norsk kommune
LandNorge Norge

Sylte er en tidligere kommune i Møre og Romsdal, opprinnelig (fra 1837) del av Vestnes formannskapsdistrikt. Sylte ble skilt ut som egen kommune 1. januar 1899. Den hadde da 1 408 innbyggere.

28. april 1922 ble kommunenavnet ved kongelig resolusjon endret fra Sylte til Tresfjord. Kommunen er i dag del av Vestnes kommune.

Bygdeveg fra Gjermundnes til Tresfjord ble bygd i perioden 1828 til 1835.