Sykepleierhøgskolen i Trondheim

Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag var en høgskole for sykepleierutdanning, etablert i Trondheim i 1966. Studiet og forskningen ved utdanningen er i dag (2016) en del av NTNU.

Skolen ble opprettet som en fusjon mellom Trondheim Røde Kors sykepleieskole, etablert 1906, og Trondhjems Sanitetsforenings Sykepleieskole, etablert 1919.

Trondheim Røde Kors Sykepleieskole ble dannet i 1906 av Trondheim Røde Kors (eg. «Trondhjems krets av Norges Røde Kors»). Utdanningen foregikk i stor grad ved Trondhjem Sykehus den første tiden. Etter hvert fikk man egne søsterhjem, først i Kjøpmannsgata, og senere på Øya. I 1967 ble sykepleieskole bygd i Håkon Jarls gate. Røde Kors sykepleieskole og NKS Sykepleieskole ble da slått sammen til Sykepleierskolen i Sør-Trøndelag.

Norske Kvinners Sanitetsforenings Sykepleieskole i Trondheim ble dannet i 1919, under navnet Trondhjems Krets Elevhjem. De holdt til i Klostergata på Øya, senere også Eirik Jarls gate. I 1967 ble de del av Sykepleieskolen i Sør-Trøndelag.

Sykepleierskolen i Sør-Trøndelag ble høgskole i 1982 og fikk da navnet Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag. Skolen ble del av Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i 1994.

1. januar 2016 ble HiST en del av NTNU, og sykepleierstudiet ble videreført som et treårig bachelorprogram under Fakultet for helse- og sosialvitenskap.[1]

ReferanserRediger