Fakultet for helse- og sosialvitenskap

fakultet ved NTNU

Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) var en videreføring av det tilsvarende fakultetet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ved fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag, som trådte i kraft 1. januar 2016, ble fakultetet en del av NTNU.[1]

Kunnskapssenteret, campus Øya, med bl.a. Bibliotek for medisin og helse, felles for St. Olavs hospital og NTNU.

Aktiviteten ved de ulike NTNU-enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig som det ble arbeidet på ulike områder med planer for studier, faglig og administrativ organisering, og kvalitetssikring på alle områder, slik at alt var klart 1. januar 2017.[2]

Fakultetet var delt i tre institutter: Institutt for anvendt sosialvitenskap, Institutt for helsevitenskap og Institutt for sykepleievitenskap.

Som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund) videreføres virksomheten ved fakultetet fra 1. januar 2017 i det nye Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH-fakultetet), der også enheter fra Gjøvik og Ålesund inngår.[3]

ReferanserRediger

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger