Svart kuhliål er en art i gruppen smerlinger. Det er en liten, avlang fisk som er beslektet med kuhliål. Den blir ca. 5,9 cm lang.

Svart kuhliål
Nomenklatur
Pangio pangia
Hamilton, 1822
Populærnavn
svart kuhliål,
sort kuhliiål
Hører til
Pangio,
smerlinger,
karpefisker
Økologi
Habitat: ferskvann
Utbredelse: Asia

Den finnes i Bangladesh, Burma og India, hvor den lever i sakteflytende elver med sandbunn.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata