Fagekspert

person med spesiell kunnskap, ferdigheter eller autoritet innen et bestemt innsatsområde
(Omdirigert fra «Subject Matter Expert»)

En fagekspert er en betegnelse som brukes om en person med spesielle kunnskaper, ferdigheter eller autoritet innen et bestemt fagområde. Et eksempel kan være en person som kan mye om datainnholdet i en datakilde. Ofte er dette en egen rolle i dataintegrasjonsprosjekter.[trenger referanse]

Eksperten har ansvaret for å bistå med hjelp til utviklere av informasjonssystemer for å forstå dataene. Det kan også innebære å definere nye forretningsbegreper og forretningslogikk.

Se også rediger