Universitetsbibliotekar

stillingsbetegnelse for en fagansvarlig eller fagspesialist i universitetsbibliotek med høyere grads eksamen fra universitet eller høyskole
(Omdirigert fra «Fagreferent»)

Universitetsbibliotekar er en stillingstittel i Norge for en bibliotekar med høyere grads eksamen ved et universitets- eller høyskolebibliotek, som ofte har oppgaver som fagreferent.

Universitetsbibliotekar benyttes nå[når?] til en viss grad uformelt synonymt med fagreferent. Begrepet fagreferent kommer fra Tyskland, Fachreferent, hvor det har vært i bruk siden midten av 1800-tallet. På engelsk benyttes betegnelsen Subject Specialist, men dekker tradisjonelt ikke helt den tyske og norske betydningen. Forskningsbibliotekar er også en mer generell betegnelse som benyttes. Forskningsbibliotekarer med doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse har i Norge stillingen førstebibliotekar.

For å bli universitetsbibliotekar kreves det minst mastergrad eller annen relevant utdannelse innen det fagfeltet man har ansvar for.

Universitetsbibliotekarens oppgaver kan blant annet innebære å holde seg løpende orientert innen faget vedkommende er ansvarlig for; samarbeide med relevante institutter og forskningsmiljøer; anskaffe, bygge opp og vedlikeholde bibliotekets samlinger innen fagområdene; klassifisere og systematisere litteraturen; undervise og veilede studenter, forskere og andre ansatte i bruk av bibliotekets ressurser; kildekritisk holdning og andre emner knyttet til informasjonskompetanse.

Forskning og utviklingsarbeid knyttet til faget og bibliotekets funksjoner. Arbeidet foregår i nært samarbeid med bibliotekets øvrige ansatte.

Se også rediger