Åpne hovedmenyen

Studentsamfunnet i Grenland

Studentsamfunnet i Grenland, stiftet 12. januar 1898, drives på dugnad av studenter på Høgskolen i Telemark, Sonans, Telemark Tekniske Fagskole og Folkeuniversitetet.

HistorieRediger

Den 12. januar 1898 tok direktør Kr. Dick ved Skiensfjordens Skole – Uddannelse af mekniske Arbeidere initiativ til å holde et marked, slik at skolen skulle få penger til et piano og en fane. I forbindelse med dette markedet innså elevene at de trengte et skolesamfunn og samfunnet så dermed dagens lys.

Siden opprettelsen utviklet både samfunnet og skolen seg gradvis, skolen fikk etterhvert navnet Skiensfjordens tekniske fagskole. I 1972 flyttet skolen fra lokalene på Osebakken til Kjølnes, og byttet navn til Telemark Tekniske Skole.

Til å begynne med fungerte skolesamfunnet som studentråd og studentsamfunn. Organiseringen av studentråd og studentsamfunn har endret seg flere ganger siden 1898, og man vet med sikkerhet at studentsamfunnet og studentrådet ble driftet som én organisasjon da skolen flyttet til Kjølnes.

Frem til 1977 var både ingeniørutdanningen og teknikerutdanning ved samme skole, men da teknikerutdanningen ble fylkets ansvar, og ingeniørutdanningen statens, ble skolen splittet til Telemark Ingeniørhøgskole og Telemark Tekniske fagskole.

Etter denne fisjonen vokste behovet for å skille studentsamfunn og det som nå var blitt to studentråd, og i 1984 ble samfunnet gjenopprettet som egen uavhengig organisasjon med navnet Porsgrunn Tekniske Studentsamfunn (PTSS). Samtidig med nyopprettelsen i 1984 fikk studentsamfunnet huset Elverhøy i bytte mot studenthuset i Storgata 205 i Porsgrunn. Studenthytta på fjellet ble skjenket til speideren, som frem til nå hadde hatt Elverhøy.

Senere fikk studenter ved Telemark sjukepleierhøgskole, BI og Folkeuniversitetet bli medlemmer og studentsamfunnet byttet da navn til Studentsamfunnet i Grenland.

I 1994 ble Telemark Sjukepleierhøgskole og Ingeniørhøgskolen en del av den nyopprettede Høgskolen i Telemark, etterhvert forsvant BI fra Grenland og Høgskolen tok over bygningsmassen. Selv om medlemmene til SiG nå studerer i Porsgrunn, har SiG beholdt Grenland i navnet.

I dagRediger

Samfunnet som ble stiftet i 1898 eksisterer i dag som tre organisasjoner, Elevrådet ved Telemark Tekniske fagskole, Studentrådet ved fakultet for Teknologiske Fag ved Høgskolen i Telemark og Studentsamfunnet i Grenland.

I dag er det stort sett studenter ved Høgskolen i Telemark som er medlemmer ved studentsamfunnet.

I tillegg til et styre med 10-12 personer jobber rundt 70 studenter frivillig i samfunnet, med alt fra torsdagskro, oppstartsuke, UKA i Grenland, tirsdagskafe og undergrupper. Samfunnet har rundt 400 medlemmer.

Aktive undergrupper:

 • Dykkeklubben Squeeze (i dag en undervannsrugby-klubb)
 • Elektronikklubben
 • Friluftsgruppa
 • Fotballgruppa HiTspurs
 • Innebandygruppa
 • StudentKRIK
 • Arena
 • Sandvolleyballgruppa
 • MuSiG - husband
 • Revygruppa
 • Høgskolens Kampsport- og Selvforsvarsgruppe