Telemark sjukepleierhøgskole

Telemark sjukepleierhøgskole var en høgskole for sykepleierutdanning, etablert i Skien i 1908 i tilknytning til Bratsberg Amts Sykehus. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Telemark.

Utdanningen kom i gang etter initiativ fra overlegen ved sykehuset. Første året ble det tatt opp to elever. Året etter ble antallet økt til seks elever. Det var to opptak i året. Elevene skulle helst ikke være under 18 år, og ikke over 40 år.

I de syv første årene, fra 1908 til 1915, var sykepleierutdanningen ettårig. I 1915 ble den toårig, for så å bli treårig fra 1916. På dette tidspunktet var det bare Kristiania kommunale Sykepleierskole (Ullevål) og Bergen kommunale Sykepleierskole som hadde treårige utdanninger i Norge. Fra 1915 ble det også etablert et samarbeid mellom Bratsberg Amts Sykehus og Bratsberg Amtsasyl om utdanningen av sykepleiere. Gjennom dette ble psykiatrien innlemmet i den alminnelige sykepleierutdanningen, noe som ikke var vanlig ved andre utdanninger i landet. Overlegene ved amtssykehuset og asylet, samt amtssykehusets oversøster bestyrte skolen. I 1917 ble Bratsberg Amts Sykepleieskole, som en av tre i Norge, "godkjent" som en fullverdig sykepleierutdanning av Norsk Sykepleierskeforbund.

I årene fra 1908 til 1915 startet 41 kvinner på den ettårige sykepleierutdanningen ved Bratsberg Amts Sykehus. 37 av disse fulførte utdanningen. Fra 1915 og t.o.m 1919 begynte det 55 elever, hvorav 49 fullførte utdanningen.

I 1919 ble de første elevene med treårig utdanning i sykepleie uteksaminert fra skolen som nå formelt hadde fått navnet Telemark Sykepleieskole. Dette navnet beholdt skolen fram til 1981, da staten overtok ansvaret for sykepleierutdanningene. Skolen fikk da høgskolestatus og navnet Telemark Sjukepleierhøgskole. I 1994 ble Telemark Sjukepleierhøgskole slått sammen med 3 andre høgskoler i fylket til Høgskolen i Telemark.

Sykepleierutdanningen ble flyttet til Porsgrunn i 2000.

LitteraturRediger

  • Sigrun Hvalvik. "Elever modtages til oplærelse i sygepleien" : en historisk analyse av sykepleieutdanningens framvekst i Telemark perioden 1890 – 1919. Hovedoppgave i sykepleievitenskap – Universitetet i Oslo, 1996