Kjølnes gård

Kjølnes gård ligger på Kjølnes i Porsgrunn. Av gården i dag er det bygningen Elverhøy som er mest kjent, som Studentsamfunnet i Grenland har hatt råderett over de siste 30 årene.[1].

Kjølnes gård ble tatt over av Porsgrunn kommune i 1967 og det meste av tomten er i dag bebygd. Elverhøy ble tatt over av kommunen i 1910

Historien om ElverhøyRediger

BegynnelsenRediger

Første dokumenterte referanse til Kjølnes Gård er i kirkeboken for Gjerpen i 1720. Den første eier det er kjennskap til er Sivert Vernersen som ga gården navnet Kjølnes gård.

I 1754 kjøpte Ulrich Schnell gården. Gården ble deretter solgt som dødsbo til Aslak Nilsen Klyve i 1780.

OppblomstringenRediger

Kammerherre Severin Løvenskiold kjøpte Kjølnes Gård en gang etter 1787 og bygde om gården til en lystgård og huset Elverhøy så dagens lys. Han brukte angivelig gården som avlingsgård og landsted, da han ellers bodde i Kammerherregården (400-500 meter unna). Eiendommen fikk på denne tiden sin vakre hage, med flre lysthus, terrasser nedover mot elva og nøttetrealléer. Løvenskioldfamilien brukte gården bare om sommeren.

Det finnes to forskjellige teorier på hva som skjedde deretter. Den første teorien går ut på at etter kammerherren død i 1818 overtok hans to sønner, Fritz og Niels Løvenskiold gården, og at de deretter solgte gården videre til sin felles svoger, Christian Paus i 1822. Den andre teorien går på at kammerherren solgte gården til Paus i 1816 for 200 000 spd.

Christian Paus var agronom og hadde stor interesse for gårdsbruk og husdyrhold. Han utvidet gården betraktelig og med sine 430 mål var den en av de største i bygda. Paus var videre en av de fremste gårdbrukerne i området og holdt i 1845 seks hester, 40 storfe, 16 sauer og tre griser. I 1852 vant en av gårdskarene på Kjølnes, Niels Flotterød, en konkurranse i pløying arrangert på Gjerpen Prestegård.

BrennevinsproduksjonRediger

Fra 1816 ble brennevinsbrenning fritt på landsbygda. I 1833 hadde Kjølnes gård en produksjon av brennevin på 800 potter, noe som tilsvarer 772 liter. Råvarene var bygg og potet.

UtparselleringenRediger

Etter Christan Paus død i 1869 overtok hans sønn Severin Johan Jacob Paus gården. I 1906 besluttet herredstyret i Gjerpen kommune å kjøpe Kjølnes gård for utparsellering til arbeidere og småbrukere. Den var da til salgs etter å ha blitt drevet av forpaktere, og kjøpesummen var 70 000 kroner. I 1907 solgte kommunen gården i 12 parseller. Hans Bækkevold kjøpte den delen av eiendommen som Elverhøy står på.

Da Hanna Koht Jensen (1859-1949) hadde eid tomten i et år brant det i store deler av bygningen. Arkitekt Wilhelm Svendsen skisserte gjenoppbygningen med tanke på hotellvirksomhet.

Etter brannenRediger

Hanna Kohts sønn, Magnus Koth (1893-1968), hadde god erfaring med teater og arrangerte teater på Elverhøy i 1920-30 årene. Inngangsbilletten lød på 50 øre. Mange av skuespillerne var fra Porsgrunn og det var ofte skuespill av Ibsen som ble fremført. På kveldene ble det ofte arrangert dans på huset.

I 1937 kjøpte W. Sørensen gården for 20 000 kr. Huset hadde da vært brukt til hotellvirksomhet av Koht i noen år. Sørensen fortsatte å bruke huset til pensjonat. Det var ofte sirkusartister som bodde på pensjonatet, noe som tiltrakk mye oppmerksomhet fra byens ungdommer, spesielt de ville festene med utenbys mennesker.

Under krigen brukte tyskerne bygningen og etter krigen leide Sørensen bort to leiligheter i 2. etg. til to lektorer. Fra 1968 bodde pastor Bårdsen der og drev konfirmantundervisning for byens ungdommer.

Porsgrunn kommune kjøper gårdenRediger

I 1973 kjøpte Stiftelsen Kjølnesgt. 18 huset for 375 000 kr, I 1978 kjøpte Porsgrunn kommune tomten for 377 815 kr.

Kommunen la eiendommen ut for en storstilt utbygging av skoler, idrettshaller og fotballbaner, denne utbyggingen foregår fortsatt. I 1983 brukte Grenland speiderkrets bygget til kontorer, møter og kursvirksomhet.

StudentsamfunnetRediger

13. november 1984 tok Porsgrunn Tekniske Studentsamfunn over huset. Avtalen med kommunen innebar at Studentsamfunnet skulle ha råderett over huset. På denne tiden hadde huset et stort behov for vedlikehold både utvendig og innvendig. Mesteparten av arbeidet ble utført på dugnad fra studentene. 12. mai 1985 arrangerte studentsamfunnet den første studentkroen.

ReferanserRediger

  1. ^ «Studentsamfunnet i Grenland». Arkivert fra originalen 2. februar 2015. 

KilderRediger

  • Paphyrus nr. 3 1993. 81. årgang, side 14-15.
  • Kjølnesgaten, PD, 28. august 1992
  • Disponering av Elverhøy som Studentsamfunnshus av gruppe F1-16-84 TMIH
  • Studentsamfunnshus av gruppe F1-13-84 TMIH
  • Gjerpen-Porsgrunn av Finn C. Knutsen
  • Gjerpen bygds historie bind 1 og 2 av Terje Christensen.