Straume i Drangedal

Straume er en grend i Drangedal kommune, som ligger i Telemark fylke. I areal er Straume omtrent 19 000 dekar. Innsjøen Toke deler grenda i to områder, Østre Straume og Vestre Straume. Straume har et innbyggertallet på rundt 50.

I 1967 kom straumebrua som binder de to delene av Straume sammen. Fylkesvei 38 og fylkesvei 356 blir bundet sammen i Straumekrysset. Der riksvei 38 fører til Kragerø kommune i en retning, og til sentrum av Drangedal i den andre retningen. Riksvei 356 fører til Skien kommune.