Strangford Lough

Strangford Lough er en fjord på nordøstkysten av øya Irland. Den ligger i grevskapet Down i Nord-Irland, og skiller Ardshalvøya fra resten av øya Irland.

Hen Island er et eksempel på en oversvømmet drumlin i Strangford Lough

Fjorden dekker et område på 150 km², og er nesten å regne for en innsjø. Innløpet fra Irskesjøen er langt og trangt, med sterke strømmer. I 2007 ble et kraftverk som produserer elektrisk strøm ved hjelp av tidevannsstrømmer plassert i innløpet.

Det er mange øyer og skjær i fjorden, både klippeøyer og drumliner som er oversvømmet.

Mange trekkfugler overvintrer i Strangford Lough, blant annet ringgås. Det er også steinkobbe og brugde i fjorden.

Strangford Lough var en viktig base for vikingene i deres tidlige plyndringstokt i Irland.