Strøm (sogn)

sogn i Sør-Odal i Hedmark

Strøm er et sogn i Sør-Odal i Innlandet. På garden Strøm i Strøm ligger Strøm kirke. Sognet ligger på begge sider av Glåma mellom Vinger i øst og Ullern og Oppstad i vest og strekker seg også nordover langs Storsjøen til Mo. Det deles inn i 65 garder i Sør-Odal og dekker omtrent to tredeler av kommunens areal. Strøm var også navnet på den tidligere kommunen som besto av Sør- og Nord-Odal.

Strøm kirke

Navnet kommer fra prestegarden Strøm som igjen har fått navnet sitt fra strømmen i Strømsfossen som ligger i Glåma. Garden er i gamle dokumenter nevnt med navnet "Kirkestrøm" for å skille den fra de to andre Strøm-gardene som nå heter Melstrøm og Øverstrøm. På gammalnorsk ble navnet skrevet Straumr. I dag uttales det rett ut strømm.

I Strøm ligger administrasjonssentret Skarnes, jernbanestasjonene Skarnes, Sander og Galterud og de to barneskolene Slåstad og Sander.