Ullern (Sør-Odal)

Ullern (historisk: Ulleren) er et sogn og en skolekrets i Sør-Odal i Innlandet. Ullern kirke er sognets kirke. Ullern består av den vestre delen av Sør-Odal på begge sider av Glomma, beliggende mellom Nes i vest og Strøm og Oppstad i nordøst, begge disse hører til Sør-Odal. Nordsida av elva (utenom Korsmo) kalles Kjerkesia etter kirkas beliggenhet, mens sørsida kalles Disisia etter garden Disen (uttales disi). Sognet omfatter 19 gårder i Sør-Odal. Navnet uttales ullarn og det blir i sammenhenger skrevet Uller- (Ullerenga, Ullermoen osv.). I Ullern ligger barneskolene Ullern, Disenå og Korsmo.