Strålekart er et hjelpemiddel til artilleribruk som ble utviklet i tidsrommet 1902–1912 av senere oberst og kommandant på Oscarsborg, Birger Eriksen. En stift på avstandsmåleren, orografen, avsatte målets posisjon direkte i kartet. Med stråler inntegnet i kartet ut fra den aktuelle kanon og med avstandssirkler kunne operatøren angi kanonens peiling og avstand til målet.

Orografen kunne derved plasseres i en gunstig sikteposisjon, om nødvendig langt fra batteriet, og ga mulighet for indirekte skyting.

Kilder rediger

  • Fjørtoft Jan Egil (1985). Kanonene ved Skagerrak. Arendal: Agdin. s. 74. ISBN 9788273600042. 
Autoritetsdata