Strålekart

Strålekart ble utviklet i tidsrommet 1902-1912 av senere oberst og kommandant på Oscarsborg, Birger Eriksen. En stift på avstandsmåleren, orografen, avsatte målets posisjon direkte i kartet. Med stråler inntegnet i kartet ut fra den aktuelle kanon og med avstandssirkler kunne operatøren angi kanonens peiling og avstand til målet.

Orografen kunne derved plasseres i en gunstig sikteposisjon, om nødvendig langt fra batteriet, og ga mulighet for indirekte skyting.

ReferanserRediger

Fjørtoft J.E. Kanonene ved Skagerrak. Arendal 1985. side 74