Indirekte skyting innebærer skyting fra standplass som kan ligge slik til at en ikke kan se målet. Skytingen ledes fra sikteplass hvorfra målet kan sees.

Bruk av orograf og strålekart gir en mulighet for indirekte skyting.