Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent kontrollorgan oppnevnt av Stortinget. Rapporteringen til Stortinget skjer i form av årsmeldinger.

EOS-utvalget
Org.formOrganisasjonsledd
Org.nummer982110777
Stiftet1996
LandNorge
HovedkontorOslo
Svein Grønnern (2019; ingen)
Medlemmer7
Nettstedeos-utvalget.no (no)
eos-utvalget.no (en)

Bakgrunn og virke

rediger

Kontrollområdet er ikke knyttet til bestemte organisatoriske enheter. Derfor er det ikke avgjørende hvilke organer eller etater som til enhver tid driver EOS-tjeneste. I dag er disse oppgavene i hovedsak lagt til Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Det er her utvalget i hovedsak utfører sin kontroll. I tillegg har Stortinget bestemt at utvalget skal ha en årlig inspeksjon av Etterretningsbataljonen og en årlig inspeksjon av Forsvarets spesialstyrker. Formålet er rent kontrollerende, og utvalget skal følge prinsippet om etterfølgende kontroll. Utvalget kan ikke instruere de kontrollerte tjenestene.[1]

Utvalget skal også av eget tiltak inspisere politi og andre organer eller institusjoner som bistår PST. Dette inkluderer private virksomheter.

Utvalget kan også undersøke andre deler av forvaltningen som driver EOS-tjeneste om det anses nødvendig ut fra kontrolloppgaven. For eksempel vil det være naturlig for utvalget å kontrollere Sivil klareringsmyndighet med jevne mellomrom.

Overordnet påtalemyndighet, det vil si statsadvokatene og riksadvokaten, er unntatt fra kontrollområdet.

Utvalget mottar klager fra enkeltpersoner og organisasjoner, og avgjør selv om klagen gir grunn til undersøkelser.[2] Uttalelser til klagere kan ikke inneholde graderte opplysninger, slik som at noen har vært gjenstand for overvåkning eller ikke. Ved klager om overvåkning kan utvalget bare uttale om klagen har gitt grunn til kritikk eller ikke.[3]

Medlemmer

rediger

Utvalget har syv medlemmer[4] medregnet leder og nestleder, alle valgt av Stortinget etter innstilling fra Stortingets presidentskap, for et tidsrom av inntil fire år.[5]

Ledere

rediger

Årsmeldinger

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger