Storstraumen

stryk i Aust-Agder

Storstraumen ligger i Otravassdraget i Bygland kommune i Aust-Agder. Stedet er en naturlig barriere mellom øvre del (Åraksfjorden, eller mer presist Bjåfjorden) og nedre del av Byglandsfjorden og et av de trangeste punktene i hele elveløpet.

Sluseanlegget ved Storstraumen

Fra gammelt av var Byglandsfjorden noe lavere enn Åraksfjorden. For å sikre båttrafikken mellom de to delene av fjorden ble det anlagt en sluse ved Storstraumen.

Slusene rediger

Etter at det ble bygget en kraftstasjon og demning nord for Evje, ble vannstanden i Byglandsfjorden hevet med ca. 5 meter og etter dette var det ikke lenger nødvendig med sluser. De er likevel i bruk når dampbåten DS «Bjoren» går sin sommerrute. Slusene ble fornyet i juli 2006.

Riksvei 9 går i bro over Storstraumen, og det var en rasteplass ved slusene. Denne ble avstengt av Statens vegvesen i 2013 med henvisning til at den skulle være farlig[1], noe som vakte sterke reaksjoner lokalt[2]. Senere ble det bygget ny rasteplass på vestsiden, litt nord for slusen. Den ble åpnet 17. juni 2017.[3] En gammel buebro i stein fra 1909 over strømmen er bevart ved siden av en nyere veibro.

Referanser rediger

  1. ^ Setesdølen: Jan Olsen: «Utan noko alternativ til den populære stoppestaden: Rasteplassen ved Storestraumen stengt», Setesdølen nr. 40, 2013, s 5
  2. ^ Setesdølen: «Vil bruke vinkelslipar ved Storstraumen», Setesdølen nr. 43, 2013, forsiden
    Setesdølen: Sigurd Haugsgjerd: «Storstraumen: -Toppen på idioti å stenge rasteplassen», Setesdølen nr. 43, 2013, s. 3
  3. ^ Bjørkeli, Johs.: «Bjoren (150) feiret fra ny rasteplass» i Fædrelandsvennen 19. juni 2017 sett 9. desember 2019.